Opmærksomhed på køn i opdragelsen

Er du opmærksom på køn i hverdagen?

De fleste af os vil nok ryste på hovedet, hvis vi bliver spurgt, om vi forskelsbehandler børn på baggrund af deres køn. Det er givetvis også rigtigt, at de fleste af os forsøger at undgå det. For efterhånden har vi alle hørt historier om institutioner, der tager pigerne på dukkemuseum og drengene på naturhistorisk museum og om, hvorfor det er en dårlig idé.

En rapport fra Undervisningsministeriet konkluderer også, at ”I dagtilbud kan børn møde ubevidste kønsstereotype forestillinger, som kan påvirke deres betingelser for at udfolde og udvikle sig.” Det gælder naturligvis ikke alle institutioner, men som hjemmepassere har vi mulighed for ikke at risikere at udsætte vores børn for det. Det kræver til gengæld, at vi selv er opmærksomme på ikke at falde i ”kønsfælden”.

Heldigvis er mange voksne (og institutioner) opmærksomme på ikke at forskelsbehandle børn uhensigtsmæssigt på baggrund af børnenes køn. Det er de fleste læsere her på hjemmeunger.dk givetvis også. Trods de gode ambitioner er det dog svært ikke at falde i fælden engang imellem – det kender jeg fra mig selv. Det skyldes opfattelsen af forskellen på kønnene op gennem tiden og den sprogbrug, der er tradition for, når vi taler om køn. Ubevidst kan vi altså med vores handlinger og sprogbrug komme til blidt at skubbe barnet ind i en af de traditionelle kønsroller – også selvom det ikke er vores intention.

Her får du en række tips til, hvordan vi kan have opmærksomhed på køn i hverdagen, så vi undgår at falde i fælden. Og dermed undgår at begrænse vores børns livsudfoldelse.

Er du nysgerrig på køn og børneopdragelse, så læs hele artiklen. Vil du lige nu blot have et par tips til hverdagen, så spring direkte ned til afsnittet ”Hverdagstips”.

Må piger nu ikke lege med dukker?

Der er mange holdninger til kønnets betydning for mennesket og til, i hvor høj grad det er biologisk og/eller kulturelt betinget. Den omfattende debat tager vi ikke fat i i denne artikel. Formålet med artiklen er blot at give konkrete idéer til, hvordan vi, som hjemmepassere i hverdagen, kan være opmærksomme på ikke at lade eventuelle idéer om kønsforskelle begrænse vores børns livsudfoldelse.

Det handler med andre ord om tips til, hvordan vi sørger for, at der er plads til at være sit køn på sin egen måde. Groft sagt betyder det, at både piger og drenge skal præsenteres for klassiske pige- og drengelege så som fx ”far, mor og barn” eller ”røvere og soldater”. Det handler nemlig ikke om, at vi skal udviske kønnene eller negligere, at der er forskel på de to køn. Det handler om, at vi skal udvide kønnenes handlerum. Med andre ord skal de historisk dannede kønsstereotyper udvides, så der ikke bliver kigget skævt til en, hvis man ønsker at udfolde sit køn på en anden måde end flertallet. En dreng skal kunne tage kjole på og lege med dukker, uden at det nødvendigvis opfattes og italesættes som noget særligt. Og ditto hvis en pige ønsker at lege vildt med biler. Det er vigtigt her at påpege, at de naturligvis ikke skal tvinges til det – ønsker drengen af lege vildt med biler og pigen at lege med dukker, så er det også fint. Pointen er netop, at børnene skal opleve, at begge slags lege er lige velansete og lige rigtige – uanset barnets eget køn.

Det handler altså ikke om kønsneutral opdragelse men om at give børnene plads til at udforske og være deres køn på den måde, de selv ønsker. Så de ikke tror, de skal være deres køn på en bestemt måde for at blive anerkendt. Kønskasserne behøver med andre ord ikke at blive udryddet i hjemmet, men de skal være elastiske og give plads til fri udfoldelse.

Vi falder vel alle sammen i

Sådan er det måske allerede hjemme hos dig? Eller måske har du ikke før tænkt så meget over, om du opdrager dit barn på en særlig måde på baggrund af barnets køn? Uanset hvad ønsker ingen af os vel at begrænse vores egne børns udfoldelsesmuligheder på baggrund af deres køn. Og det gør vi heller ikke – eller gør vi?

Jeg selv har stærke holdninger til kønsopfattelser og er opmærksom på ikke at pådutte min datter og andre børn, at de skal være deres køn på en bestemt måde. Alligevel falder selv jeg i af og til. Fordi det er svært at undgå, når de traditionelle kønsstereotyper er indlejret så dybt i vores kultur og sprog. Har du det på samme måde? Og ønsker du ligesom jeg at give dine børn brede rammer for, hvordan man kan være pige eller dreng? Så kan du måske bruge de punkter, som jeg har listet op nedenfor. De kan hjælpe til, at vi i hverdagen præsenterer børnene for brede kønsroller, der ikke begrænser men udvider deres handlemuligheder. Dermed styrker vi deres selvværd og giver dem tryghed og anerkendelse til at blive den version af deres køn, de selv ønsker.

Hverdagstips

  • Brug kønsneutrale kælenavne. Drop fx ”prinsessen” og husk at både en pige og en dreng kan være en ”helt/heltinde”.
  • Præsenter barnet for både traditionelt pigelegetøj og drengelegetøj.
  • Opfordrer barnet til alle slags lege. Inviter fx drengen til en stille stund med perleplader og pigen til en klatretur.
  • Tænk over dine komplimenter til barnet. Ofte kommer vi til at sige ”sikke en fin bluse” til pigen og ”sikke en sej bluse” til drengen.
  • Forvent ikke at barnet skal være god til noget bestemt på grund af sit køn, men støt i stedet barnet i det, det viser sig at være god til og kan lide – uanset om det traditionelt set er en typisk drenge- eller pigeaktivitet. Hvis din datter fx er god til fodbold, så ros og støt hende i det, og hvis din dreng elsker at hjælpe til i køkkenet, så ros og støt ham i det.
  • Hvis du selv føler dig begrænset pga. at dit køn, så forsøg at undgå at videregive det til barnet. Fx føler du måske ikke selv, at du kan gå med et bestemt slags ”kønnet” tøj, men hvis dit barn har lyst til det, så lad ham/hende prøve det af.
  • Fortæl eventuelt barnets nærmeste omsorgspersoner, at I ønsker at opdrage barnet med en bred kønsrolleopfattelse. Forklar dem konkret, hvad det vil sige – fx ved at vise dem denne liste.

Indlægget er skrevet af:

Miranda Bohr Brask

Miranda Bohr Brask

Måske vil du også synes om

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *