Hjemmeunger

Ligesom hjemmepasning ser ud til at være i fremgang, ser hjemmeundervisning også ud til at være det. Det ligger for nogle i naturlig forlængelse af hjemmepasning, og jeg har derfor valgt at tage det med her på siden.

I Danmark er der undervisningspligt, ikke skolepligt, det betyder også at hjemmeundervisning er en grundlovssikret rettighed. Hvis man vil hjemmeundervise sine børn siger Grundloven, at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Det er kommunens opgave at føre tilsyn med hjemmeundervisningen, derfor er det også forskelligt fra kommune til kommune, hvordan denne opgave gribes an. Hvis du er interesseret i hjemmeundervisning, kan jeg på det varmeste anbefale foreningen Fri Læring, som et sted at søge mere information.

Jeg har skrevet to indlæg om hjemmeundervisning hjemme hos os.