Hjemmeunger

Det var med lidt usikre skridt, da vi gik ned af den nye og uprøvede sti, der hed hjemmeundervisning for et halvt år siden. Vi havde hjemmepasset i knap 4 år, så hjemmelivet kendte vi og følte os trygge i og glade for. Det var egentlig mest tilsyn og dokumentation, vi var lidt usikre på, hvordan vi skulle gribe an?

Til opstartsmøde med tilsynsførende prøvede jeg lidt at få “opskriften” på, hvordan var det jeg skulle gribe det an med dokumentationen af undervisningen. Hun anbefalede mig at sætte nogle mål, jeg kunne evaluere på hjemmeundervisningen efter. Hun udleverede Børnehaveklassen Fælles Mål og sagde, at vi kunne lægge os op af dem, hvis det gav mening i vores skole. Efter lidt mere research og anbefalinger fra erfarne hjemmeundervisere herunder Morten Holmstrups webinar Det Gode Tilsyn besluttede vi os for at lave nogle mål, der var inspireret af Fælles Mål.

Da vi skulle starte op, savnede jeg inspiration til at gribe dokumentationen af hjemmeundervisningen an i en form, der passede mig. Derfor deler jeg, vores halvårsevaluering i håb om, det kan være til hjælp og inspiration for andre. Vi har fået ros af vores tilsynsførende for denne halvårsevaluering. Men familier, kommuner og tilsynsførende er også forskellige, så det er ikke en facitliste. I kursiv står de mål vi opsatte ved starten af skoleåret, og resten er en evalueringen af, hvor langt vi er nået med de mål.

Jeg har også skrevet lidt om vores vej til hjemmeundervisning her.

Evaluering af hjemmeundervisning aug.-dec. 

Formål

Marie skal i skoleåret støttes i sin naturlige udvikling, nysgerrighed, videbegær og lysten til at lære. Marie skal tilegne sig viden og færdigheder gennem undervisning, aktiviteter, samtaler, leg m.v. bl.a. indenfor dansk og matematik.

Vi skal i vores hjemmeskole skabe sammenhæng mellem hjemmet og menneskene og verden omkring os. Leg skal udgøre et centralt element med vægt på legens egenværdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter. Skoleåret tager udgangspunkt i og videreudvikler færdigheder, viden og erfaringer, som Marie har tilegnet sig frem til nu.

Marie skal i skoleåret bibeholde og støttes i sin lyst, engagement og motivation for at lære.

Generel evaluering

Generelt sker meget af Maries læring gennem vores daglige, levede liv. Vi taler, om det vi oplever, ser, tænker på eller er optagede af. Vi laver også opgaver, læser og leger. Drypvis kommer, den læring der ligger inden for de mål, vi har opsat, men der kommer også en masse, der ligger udenfor, som også er værdifuldt. Vi tager udgangspunkt i Maries interesser, idéer og lyster.

Generelt synes jeg, at Marie er tæt på at være i eller er i mål med mange af de mål, vi har sat for skoleåret. Jeg forestiller mig, at vi det næste halve år konsoliderer det lærte og stille og roligt bygger ovenpå.  

Evaluering af mål 

Dansk

Mål 1 – samtale

Marie kan samtale dvs. veksle mellem at lytte og udtrykke sig (på et alderssvarende niveau med velkendte personer).

Evaluering 

Status: Marie kan samtale med veksling mellem at lytte og udtrykke sig, og gør det dagligt. 

Udpluk af hvad vi har lavet: Dette foregår primært ved, at vi samtaler hver dag. Der er næsten altid tid til at lytte og tale sammen i vores hverdag, og det er netop én af de ting, vi vægter højt, at der skal være plads til i hverdagen.

Mål 2 – genfortælling

Marie kan genfortælle en historie, hun har hørt eller en oplevelse, hun har haft. Hun kan måske også selv digte små fortællinger eller formidle en viden, hun har.

Evaluering

Status: Marie har nået målet, men hun kan godt være lidt tilbageholdende med at fortælle, og det forestiller jeg mig, at hun kan styrkes yderligere i.

Udpluk af hvad vi har lavet: Vittigheder: Marie har været meget optaget af vittigheder. Hun forstår princippet i vittigheder, især dem med dobbelt betydning. Hun forsøger at lave dem selv. F.eks.: “Hvorfor går Far så meget? – Fordi han går på arbejde” “Hvad siger en numse, der spiser noget lækkert? Num, num” “Hvad hedder en halmballe der driller? Halmbølle.” 

IMG 9038
Instruktion: Marie fortæller på vejledende vis, hvordan hun laver sine små fugle i karton.

Mål 3 – rim

Marie kan rime evt. også bogstavrim.

Evaluering

Status: Marie kan rime og synes det er sjovt.

Udpluk af hvad vi har lavet: Rimeleg: Vi skiftes til at sige et ord og så skal den anden prøve at finde et ord, der rimer.

IMG 0513 scaled e1610475499108
Rimeopgave

Mål 4 – bogstaver

Marie kan genkende alle bogstavernes form, navn og lyd (undtagen q,w,x,z), og kender til alfabetet.

Evaluering

Status: Marie kan genkende alle bogstavernes form, navn og lyd ofte med lethed og uden tøven.

Udpluk af hvad vi har lavet:

IMG 8906
Farvelægning af store og små bogstaver.
IMG 9077 scaled e1610474929750
Opgaver om bogstavernes lyde. Her laver Marie en opgave, hvor hun skal lytte sig til vokalen i ordet.
IMG 9034
Magnetbogstaver. Vi bruger magnetbogstaverne til at sætte i alfabetisk orden. Til at stave ord, enten staver Marie selv eller jeg skriver nogle ord, hun kan prøve at læse.
IMG 9128
Vi har brugt den digitale udgave af “Den Første Læsning” meget. Disciplinerne i programmet ses på billedet.
IMG 9424
Bogstavløb. Find noget i huset, der starter med bogstavet.

Mål 5 – skrivning

Marie kan skrive store bogstaver og eksperimentere med at skrive små bogstaver. Marie eksperimenterer desuden med at skrive ord og sætninger vha. børnestavning. Marie kender skriveretningen og lidt til sætningsopbygning.

Evaluering

Status: Marie skriver store bogstaver, hun øver sig stadig i at skrive små bogstaver. Hun børnestaver rigtig fint.

Udpluk af hvad vi har lavet:

IMG 9545 e1610483366453
Stavning øver vi bl.a. ved at skrive SMS-beskeder sammen. Her står: “Søde Mor. Har du et spørgsmål? Tak”
IMG 9551 e1610483680319
“Tillykke i morgen. Kys og knus. Marie”
IMG 9200
Marie har været meget optaget af punktskrift, og vi har derfor oversat punktskrift.
IMG 9068
Marie har lavet adskillige af disse kryds og tværs – hun får en smule hjælp til nogle af ordene.
IMG 9982
Børnestavning. “Fugl”

Mål 6 – læsning

Marie kan eksperimentere med at læse små lydrette tekster. Marie kender læseretningen og enkle ordlæsestrategier.Mål 6 – læsning

Evaluering

Status: Marie kan læse lydrette ord på to bogstaver i vores læsebog “Læs nu løs”. Derudover eksperimenter hun ofte med at læse ord, hun møder på sin vej.

Udpluk af hvad vi har lavet: Læst i “Læs nu løs”. Ser på ord i andre bøger, vi læser og ord i verden omkring os f.eks. har Marie læst WC-rens, Oasen og kakaomælk. Vi støtter med bogstavernes lyde ved behov.

Matematik

Mål 1 – tal

Marie genkender tallene fra 0-20 og kan ordne dem i numerisk rækkefølge.

Evaluering 

Status: Marie genkender tallene fra 0-20 og kan ordne dem.

Udpluk af hvad vi har lavet: Madlavning: Marie holder øje med vægten, når vi laver mad og fortæller mig, hvad der står. Kan hun ikke et tocifret tal siger hun tallene enkeltvis i læseretningen.

IMG 9124 scaled e1610700612131
Marie ordner selv tallene fra 1-20 og med lidt hjælp ti’erne fra 30-100.

IMG 9125

IMG 0354
Marie skriver tallene fra 1-10 på tavlen.
IMG 8869
Marie øver sig i at skrive tal.
IMG 9056
Vi bruger skrivekort fra Leg og Lektie til at øve at skrive tallene.
IMG 9097
Vi spiller Fisk og øver talgenkendelse.
IMG 9960
Nedtællingskalender til 1.december. Julekalender og julemåneden generelt har været træning af tallene fra 1-24.

Mål 2 – tælle

Marie kan tælle til 20 og med hjælp til 100.

Evaluering

Status: Marie kan uden hjælp tælle til 39. Derefter skal hun have hjælp til især ti’erne.

Et udpluk af hvad vi har lavet: Marie øver sig i at tælle i forbindelse med gemmeleg, som vi leger ofte. Desuden benytter vi lejligheden til at tælle ting, vi møder på vores vej.

Mål 3 – antal 

Marie kan antalsbestemme op til 20. Marie har en forståelse for mængder og kan mængdebestemme.

Evaluering

Status: Marie er i mål.

Udpluk af hvad vi har lavet: Opgaver fra bl.a. “Søren og Mette” og “Vi tæller og regner”

IMG 9026
Vendespil med tal og mængder.

Mål 4 – geometri

Marie kender enkle geometriske figurer.

Evaluering

Status: Målet er nået. Marie genkender trekant, firkant, rektangel, femkant og cirkel.

Udpluk af hvad vi har lavet: Fundet geometriske former i “Søren og Mette – Klar til skole – 123 Matematik”

IMG 9497
Eksempel på opgave med geometriske figurer.

Mål 5 – størrelser 

Marie kender matematiske begreber som større end, mindre end, stor, lille, mindst, størst herunder kunne kategorisere størrelser. 

Evaluering

Status: Marie kender i vid udstrækning begreberne. 

Udpluk af hvad vi har lavet: Vi bruger begreberne i det daglige. Jeg stille spørgsmål omkring størrelse og Marie svarer eller kategoriserer.

Mål 6 – regning

Marie kan lave enkle plus- og minusstykker.

Evaluering

Status: Målet er nået. Nogle regnestykker kan Marie på rygraden f.eks. 2+2 og 5+5. Andre bruger hun stadig fingrene til at tælle efter på.

Udpluk af hvad vi har lavet: Marie foretrækker ofte mundtlige regnestykker frem for skriftlige, men vi laver selv begge dele til hende og hun til os. 

Andet

Mål 1 – året og vejr

Marie kender årets gang og har kendskab til årstidernes kendetegn som vejr, familiens fødselsdage og temperaturer samt en forståelse af tiden i dage, måneder og år.

Evaluering 

Status: Marie kender årstiderne og hvilke begivenheder, der ligger på hvilke tider af året. Hun ved også hvilket vejr, der typisk hører til de forskellige årstider. Hun kender ugedagene og månederne.

Et udpluk af ting vi har lavet: Vi taler ofte om, hvordan vejret bliver den pågældende dag.

IMG 9317
Nogle dage udfylder vi denne.
IMG 9106
Vi har læst om klimazoner i Børnenes Illustrerede Atlas.

Mål 2 – dyr og planter

Marie kan sætte navne på de mest almindelige dyr, planter og træer. 

Evaluering

Status: Marie har over flere år været meget optaget af dyr, derfor kender hun rigtig mange dyr fra forskellige lande deres levevis, føde og særlige evner/kendetegn. I forhold til planter og træer kender hun de mest almindelige.

Et udpluk af hvad vi har lavet: Vi ser Wild Kratts (Vilde Kræ), som er kilde til meget af Maries viden om eksotiske dyr. Vi leder efter de 99 arter du skal se før du bliver voksen. Vi har været i zoo og på Oceanariet. Vi kigger på fuglene i haven og taler om hvad de hedder og hvad de spiser. Marie kender de fleste almindelige fugle f.eks. solsort, musvit, vipstjert, blåmejse, gærdesmutte, rødkælk, bogfinke, fuglekonge, skade, krage. Vi bruger ofte bogen, Foderbrættet, til artsbestemmelse af fuglene. Vi er i skoven, og samler blade og taler om hvilke træer de kommer fra. Vi bruger app’en iNaturalist til artsbestemmelse af dyr og planter vi møder på vores vej.

IMG 9020
Vi læser dagligt mit farvestrålende dyreatlas.
IMG 9032
Vi har lavet bænkebiderterrarium. Taler om hvad bænkebidere spiser, i hvilket miljø de trives. De følgende dage sørger vi for at holde terrariet fugtigt, før de lukkes ud igen.
IMG 9296
Vi finder flintesten og taler om netop denne stentype og kendetegn.
IMG 9297
Vi har fundet firben.
IMG 9362
Strandtur – snak om tang og skaldyr og havdyr…
IMG 9384
… fandt rokkeægkapsler.

Mål 3 – bæredygtighed 

Marie har viden om ressourcer, bærerdygtighed og natur på alderssvarende niveau.

Evaluering

Status: Marie er meget opmærksom på at skrald ikke skal være i naturen. Hun har en forståelse af genbrug af ressourcer.

Udpluk af hvad vi har lavet: Vi samler skrald. Vi sorterer affald.

IMG 9108
Vi afleverer flasker. taler om hvordan de bliver genbrugt m.m.

Mål 4 – krop

Marie kan bruge kroppen varieret og har viden om motorik og kroppens opbygning.

Evaluering

Status: Marie bruger sin krop til mange forskellige aktiviteter, men især klatring og løb er to af Maries foretrukne aktiviteter. Marie kender kroppens opbygning med skelet, muskler, blodårer og hud. Hun kender også flere af kroppens organer samt alle sanser.

Et udpluk af hvad vi har lavet: Vi har læst bøger om kroppen, dens opbygning og funktioner. bl.a. “Min Fantastiske Krop”. Hver fredag er vi til gymnastik. Vi har svømmet meget i Vesterhavet i august.  

Mål 5 – Hygiejne

Marie behersker basal personlig hygiejne og har viden om bakterier og hygiejneregler.

Evaluering

Status: Marie er bevidst om at håndvask mindsker smitte af virus, at man skal hoste i ærmet og holde afstand. 

Et udpluk af hvad vi har lavet: Vi øver korrekt håndvask. Corona har været anledning til mange snakke om smitte, virus m.m. Ligeledes læser vi om immunforsvaret i de bøger, vi læser i om kroppen.

Mål 6 – Trafik

Marie kan begå sig i trafikken og har viden om enkle trafikregler.

Evaluering

Status: Marie ved at, hun skal se til venstre og til højre inden hun går over vejen. Hun kender funktionen af trafiklys. 

Et udpluk af hvad vi har lavet: Set “Sikker & Søn” der giver en masse basisviden om at begå sig i trafikken.

IMG 9318
Undervisning i at begå sig som fodgænger,

 

En reaktion

  1. Fullhdfilmizle ile Full HD film izle deneyimi sizlerle! Türkçe dublaj ve Altyazı arşivimizle 1080p kalite kesintisiz film izleme sitesinin tadını çıkar! Parker Capestro

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *