Hjemmeunger

Ligesom hjemmepasning ser ud til at være i fremgang, ser hjemmeundervisning også ud til at være det. Det ligger for nogle i naturlig forlængelse af hjemmepasning, og jeg har derfor valgt at tage det med her på siden.

I Danmark er der undervisningspligt, ikke skolepligt, det betyder også at hjemmeundervisning er en grundlovssikret rettighed. Hvis man vil hjemmeundervise sine børn siger Grundloven, at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Det er kommunens opgave at føre tilsyn med hjemmeundervisningen, derfor er det også forskelligt fra kommune til kommune, hvordan denne opgave gribes an. Hvis du er interesseret i hjemmeundervisning, kan jeg på det varmeste anbefale foreningen Fri Læring, som et sted at søge mere information.

Vores vej til hjemmeundervisning

Da vores ældste datter, Marie blev taget ud af dagplejen, skulle hun bare lige være hjemme nogle måneder til hun blev 3 år, og skulle i børnehave. Nu står vi her godt 4 år senere, og er i fuld gang med hjemmeundervisning af det, der svarer til 0. klasse. Da vi begyndte at hjemmepasse begyndte en anden verden at åbne sig for os, der førte os ned af hidtil ukendte stier, en af de stier førte til hjemmeundervisning.

Da vi skulle vælge pasning, stod valget mellem vuggestue og dagpleje, hjemmepasning var ikke i vores bevidsthed. Det var først senere vi nærmest faldt over hjemmepasning ved et tilfælde og af nød, og vi kom til at holde af det. Hvorimod da vi skulle vælge skole, var vi fuldt bevidste om, at hjemmeundervisning var en mulighed på lige fod med privat-, fri- eller folkeskole. Vi var blevet så glade for hjemmelivet, og blev også inspireret af det miljø, vi befandt os i, hvor flere i vores netværk planlagde at hjemmeundervise. Vi snakkede meget frem og tilbage om det, og endte med at synes, at hjemmeundervisning var det bedste tilbud til vores datter.

En af grundene til, at vi valgte hjemmeundervisning til, var at vi oplevede, at Marie lærte på eget initiativ med os som støtte. Hun behøvede ikke en fast ramme eller struktur for at lære, hendes lyst og nysgerrighed drev hende. Vi havde lyst til at forfølge denne legende og frie tilgang til læring, og se hvor det ville føre hende og os hen. Derfor har vi også indtil nu har haft en meget fri hjemmeskole uden skema eller struktur. Jeg griber det, når Marie spørger og interesserer sig for noget.

Jeg har delt mål og evaluering af vores første halve år af hjemmeundervisningen her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.