Hjemmeundervisning

  • Hjemmeundervisning

    Hjemmeundervisning 0. klasse – mål og evaluering

    Det var med lidt usikre skridt, da vi gik ned af den nye og uprøvede sti, der hed hjemmeundervisning for et halvt år siden. Vi havde hjemmepasset i knap 4 år, så hjemmelivet kendte vi og følte os trygge i og glade for. Det var egentlig mest tilsyn og dokumentation, vi var lidt usikre på, hvordan vi skulle gribe an? Til opstartsmøde med tilsynsførende prøvede jeg lidt at få “opskriften” på, hvordan var det jeg skulle gribe det an med dokumentationen af undervisningen. Hun anbefalede mig at sætte nogle mål, jeg kunne evaluere på hjemmeundervisningen efter. Hun udleverede Børnehaveklassen Fælles Mål og sagde, at vi kunne lægge os op af…

  • Hjemmeundervisning

    Fra hjemmepasning til hjemmeundervisning

    Ligesom hjemmepasning ser ud til at være i fremgang, ser hjemmeundervisning også ud til at være det. Det ligger for nogle i naturlig forlængelse af hjemmepasning, og jeg har derfor valgt at tage det med her på siden. I Danmark er der undervisningspligt, ikke skolepligt, det betyder også at hjemmeundervisning er en grundlovssikret rettighed. Hvis man vil hjemmeundervise sine børn siger Grundloven, at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Det er kommunens opgave at føre tilsyn med hjemmeundervisningen, derfor er det også forskelligt fra kommune til kommune, hvordan denne opgave gribes an. Hvis du er interesseret i hjemmeundervisning, kan jeg på det varmeste anbefale foreningen Fri…