Miranda Bohr Brask

Hjemmepasseren – i den varme stol

Hjemmepasseren – i den varme stol

De fleste børn i førskolealderen i Danmark tilbringer hverdagene i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Men en voksende gruppe børn sendes ikke i institution, men passes i stedet af deres mor eller far. Hjemmepassere må svare på mange spørgsmål om deres valg. Denne...

Er hjemmepassere de (u)ansvarlige forældre?

Er hjemmepassere de (u)ansvarlige forældre?

Cassandra James har sat forældreskabet under lup og set nærmere på, hvad der ligger bag forældres valg af pasningsordning for deres børn. Konklusionen er tankevækkende og åbner op for debatten om alternativer til institutionssamfundet. Casandra James er nyudklækket...

Leg med sproget

Leg med sproget

Sprog er noget, vi alle har glæde af, når vi skal begå os i verden. Derfor er det dejligt, når børn - fra de er helt små - får en naturlig tilgang til at udvikle deres verbale sprog. Gennem sproglege kan du opmuntre og støtte barnet i dets nysgerrighed på sprog. Her...

Er du opmærksom på køn i hverdagen?

Er du opmærksom på køn i hverdagen?

De fleste af os vil nok ryste på hovedet, hvis vi bliver spurgt, om vi forskelsbehandler børn på baggrund af deres køn. Det er givetvis også rigtigt, at de fleste af os forsøger at undgå det. For efterhånden har vi alle hørt historier om institutioner, der tager...

Tegnelege for store og små

Tegnelege for store og små

”Kan du tegne?”. Det spørgsmål svarer mange nej til, men faktisk kan vi alle sammen tegne. Måske ikke så det ligner noget fra vores omgivelser, men det er langt fra det eneste tegnekunsten handler om. At kunne tegne kan bl.a. også handle om at koncentrere sig, at...